Hệ thống báo cháy

Notifier Add: FCM-1 Module điều khiển thông minh

Mã: FCM-1

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Panasonic: 6275 - 6276 Đầu báo nhiệt cố định

Mã: 6275 - 6276

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Panasonic: EBL128 Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 Loop
 • Liên hệ
GE-UTC: VS1 Trung tâm báo cháy đia chỉ 1 loop ( 64 đia chỉ )
 • Liên hệ
Notifier: XPIQ Tủ trung tâm âm thanh cảnh báo cháy
 • Liên hệ
Panasonic: 4301 Đầu báo khói địa chỉ

Mã: 4301

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Panasonic: 4300 Đầu báo khói nhiệt hỗn hợp địa chỉ
 • Liên hệ
Notifier Add: FMM-1 Module giám sát thông minh

Mã: FMM-1

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Notifier Add: FCM-1-REL Module xả khí thông minh

Mã: FCM-1-REL

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Notifier Add: FTM-1 Module điều khiển Firephone địa chỉ
 • Liên hệ
Notifier Add: XP6-R Module relay cho 6 đầu ra

Mã: XP6-R

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 905 sản phẩm được tìm thấy