Hệ thống báo cháy

GAT: I9402 Đế nhiệt tại chỗ

Mã: I-9402

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GST: DI-9406 Đế đầu báo địa chỉ

Mã: DI-9406

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
 Cooper Normal: CPD321/ CPT341/ CFR330/ CMT360/ CHT390 Đầu báo thường

Mã: CPD321/ CPT341/ CFR330/ CMT360/ CHT390

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GST: I-9403 Còi kết hợp đèn chớp

Mã: I-9403

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GST: I-9404 Còi đèn chớp địa chỉ

Mã: I-9404

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Cooper Add: MAB50R, MAB100R Đầu báo Beam phản xạ

Mã: MAB50R, MAB100R

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Notifier Add: FSA-20000(A) Thiết bị báo cháy bằng cảm biến
 • Liên hệ
Cooper: SQG3-AV-W-CAP/ SQG3-COV Còi báo động chân đế AV

Mã: SQG3-AV-W-CAP/ SQG3-COV

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GST: I-9406 Đế đầu báo địa chỉ có còi

Mã: I-9406

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Cooper: AC-W/ AC-R/ SQ-W/ SQ-R Còi báo động chịu nước Askari/Squashni

Mã: AC-W/ AC-R/ SQ-W/ SQ-R

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GST C-9404 Còi báo cháy không đèn chớp

Mã: C-9404

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GST: I-9300 Module địa chỉ ngõ vào

Mã: I-9300

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 905 sản phẩm được tìm thấy