Báo cháy GE-UTC

GE-UTC: FireShield Plus Trung tâm báo cháy 3, 5, 10 zone

Mã: FireShield Plus

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GE-UTC: GSA-CT1 Module giám sát 1 ngỏ vào

Mã: GSA-CT1

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GE-UTC: GSA-IM Module cách li ngắn mạch

Mã: GSA-IM

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GE-UTC: VS1 Trung tâm báo cháy đia chỉ 1 loop ( 64 đia chỉ )
 • Liên hệ
GE-UTC: RLCD-C Bộ hiển thị phụ

Mã: RLCD-C

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GE-UTC: GSA-CR Module điều khiển 1 ngỏ ra

Mã: GSA-CR

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GE-UTC: GSA-UM Module giao tiếp với đầu báo thường
 • Liên hệ
GE-UTC: KL731 Đầu báo khói quang thông thường

Mã: KL731

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GE-UTC: GSA-M270 Nút nhấn địa chỉ

Mã: GSA-M270

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
GE-UTC: V-PS, V-PHS, V-HFD, V-HRD Đầu báo địa chỉ

Mã: V-PS, V-PHS, V-HFD, V-HRD

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 15 sản phẩm được tìm thấy