Báo cháy Horing

Nút khẩn vuông có nắp che (có Reset)

Mã: AH-0817

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Còi báo động 12~24VDC

Mã: AH-03127-S

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đầu báo nhiệt cố định

Mã: AH-9920

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi (có Reset)

Mã: AH-9717

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Module đầu dò, chuông ( Control Module )

Mã: QA-17B

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Module giám sát ( Monitor Module )

Mã: QA-17K

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Nút nhấn khẩn vuông lắp nổi có nắp che

Mã: AH-0217

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Còi đèn báo động 12~24VDC

Mã: AH-03127-S

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Chuông báo cháy 6” 24VDC

Mã: NQ-618

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Trung tâm báo cháy 4 kênh

Mã: AH-02212-4L

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Chuông báo cháy 4” 12VDC

Mã: NQ-418

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Chuông báo cháy 24VDC

Mã: AH-9718

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 79 sản phẩm được tìm thấy