Báo cháy Horing

Trung tâm báo cháy 60 kênh

Mã: AHC-871-60L

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Điều khiển xả khí bằng tay

Mã: AH-03232

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Module sử dụng nhiều chuông

Mã: QA-17A

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Trung tâm báo cháy 65 kênh

Mã: AHC-871-65L

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Trung tâm báo cháy 70 kênh

Mã: AHC-871-70L

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 - 5 vùng ( chưa acquy)
  • Liên hệ
Đầu báo khói tại chỗ

Mã: AHSS-871

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Hiện có 79 sản phẩm được tìm thấy