Báo cháy Nohmi

Đế đầu báo 4 inch Nohmi

Mã: FZBU004-AB4

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Bo mạch mở rộng địa chỉ Nohmi

Mã: PCA-2704XA SCU

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Đầu báo khói quang địa chỉ Nohmi

Mã: FDK38U

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Đầu báo nhiệt gia tắng và cố định địa chỉ Nohmi

Mã: FDHU002-RHA

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Module địa chỉ lối ra có điện áp Nohmi

Mã: FRRU004-MOM4

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Bo mạch chính xử lý trung tâm Nohmi

Mã: PCA-2719X MCU2

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ Nohmi

Mã: FDLU009-FHA

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Nút nhấn báo cháy bằng tay lắp chìm Nohmi

Mã: FMM260

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Thiết bị giao diện  CRT (CRT Interface Unit - SIU)

Mã: CSC004

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Hiện có 72 sản phẩm được tìm thấy