Báo cháy Nohmi

Nút ấn báo cháy lắp chìm, lắp nổi ( dùng cho tủ 5 zone) Nohmi
 • Liên hệ
Bảng chỉ chị phụ loại Nohmi

Mã: FIRU004-LCD

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Bảng chị thị phụ loại đèn zone Nohmi

Mã: FIRU007-LED

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đèn bóa vị trí, đèn báo vị trí chống nước Nohmi

Mã: FLPJ001/FLPJ001-T

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đế địa chỉ có Relay Nohmi

Mã: FZBU005-ARB

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Modul địa chỉ cho đầu báo cháy thường (1 line) Nohmi
 • Liên hệ
Modul địa chỉ cho đầu báo cháy thường (4 line) Nohmi

Mã: FRRJ001-Y-4F

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Module địa chỉ cho nút nhấn báo cháy (1 line) Nohmi

Mã: FRR01UA-M

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Nút nhấn báo cháy bằng tay - Loại có chìa khóa Nohmi

Mã: FMM01U-SK2

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đầu báo khói quang địa chỉ, có đèn LED Nohmi

Mã: FDKU012-PSA

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Module địa chỉ lối vào loại tiếp điểm đơn Nohmi

Mã: FRRU004-SCM4

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 72 sản phẩm được tìm thấy