Báo cháy Nohmi

Vỏ tủ cho bảng điều khiển báo cháy Nohmi

Mã: ECL-4942A NY

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đế địa chỉ có bộ cách ly ngắn mạch Nohmi

Mã: FZBU005-AIB

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đầu báo khói quang kết hợp nhiệt địa chỉ Nohmi

Mã: FDKLU001-PSHA

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Bộ điêu khiển chính Nohmi

Mã: PCA-2440X S508

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đế địa chỉ có còi Nohmi

Mã: FZBU005-ASB

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Bo cấp nguồn Nohmi

Mã: PCA-2701XA PSM

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Trung tâm báo cháy loại thông thường 10-100 zone Nohmi

Mã: FIPN103 SERIES

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Trung tâm báo cháy loại thông thường 5 zone Nohmi

Mã: FIPN203-S-5L

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh Nohmi: FAP129N-20L

Mã: FAP129N-20L

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Module dùng với cáp quang (FIM) Nohmi

Mã: PCA2707XA FIM

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Thiết bị giao diện mạng (NIU)

Mã: PCA2706XA NIU

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 72 sản phẩm được tìm thấy