Báo cháy Siemens

Trung tâm báo cháy 2 loop 504 địa chỉ

Mã: FC 1861

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đầu báo khói gắn trong đường ống (1500mm)

Mã: FDBZ292

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Trung tâm báo cháy 8 zone, 12 zone, 24 zone

Mã: FC1008, FC1012

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Module điều khiển 1 ngõ ra

Mã: BDS221A

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đầu báo khói chống nổ loại thường

Mã: DO1101A-EX

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Siemens Add Cerberus-ECO-FS18: FDT181 Đầu báo nhiệt địa chỉ
 • Liên hệ
Đầu báo khói quang địa chỉ

Mã: OP720

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Module giao tiếp với đầu báo thường

Mã: BDS161

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đầu báo nhiệt chống nổ loại thường (57⁰C)

Mã: DT1102A-EX

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Còi đèn báo cháy địa chỉ

Mã: FDS229-R

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Đầu dò khói

Mã: OP320C

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Nút nhấn khẩn cấp

Mã: FDM1101A-RG

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 102 sản phẩm được tìm thấy