Chống sét Hakel

Hakel: HS50-50 Thiết bị chống sét

Mã: HS50-50

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hakel: HS55/3+0 Thiết bị cắt sét 3 pha

Mã: HS55/3+0

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hakel: H30F/F Thiết bị chống sét tín hiệu video

Mã: H30F/F

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hakel: CPS1 60 Thiết bị cắt sét trên đường nguồn AC
 • Liên hệ
Hakel: SPC12,5/3+1 Thiết bị cắt sét 3 pha cấp I+II

Mã: SPC12,5/3+1

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hakel: PI-K63 Thiết bị cắt lọc sét 1 pha

Mã: PI-K63

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hakel: PI-3K-120 Thiết bị lọc sét 3 pha cấp III

Mã: PI-3K-120

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hakel: DTB1/6 Thiết bị chống sét line điện thoại, máy tính
 • Liên hệ
Hakel: H40F/F Thiêt bị chống sét tín hiệu video

Mã: H40F/F

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hakel: PI-L120 Thiết bị lọc sét đường nguồn

Mã: PI-L120

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
HaKEL: KO-1P Thiết bị chống sét tín hiệu cáp đồng trục
 • Liên hệ
Hakel: HS50-50/3+0 Thiết bị cắt lọc sét 3 pha

Mã: HS50-50/3+0

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 17 sản phẩm được tìm thấy