Hệ thống chữa cháy

Tyco: TY-7226 Đầu phun Sprinkler quay xuống

Mã: TY-7226

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tyco: TY-7126 Đầu phun Sprinkler quay lên

Mã: TY-7126

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tyco: TY-7151 Đầu phun Sprinkler quay lên

Mã: TY-7151

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tyco: TY-7251 Đầu phun Sprinkler quay xuống

Mã: TY-7251

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tyco: TY-5151 Đầu phun Sprinkler quay lên

Mã: TY-5151

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tyco: TY-5251 Đầu phun Sprinkler quay xuống

Mã: TY-5251

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tyco: TY-5851 Đầu phun Sprinkler quay lên

Mã: TY-5851

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tyco: TY-5131 Đầu phun Sprinkler phản ứng nhanh - quay lên
 • Liên hệ
Tyco: TY-5231 Đầu phun Sprinkler phản ứng nhanh - quay xuống
 • Liên hệ
Tyco: TY-5111 Đầu phun Sprinkler quay lên

Mã: TY-5111

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tyco: TY-5211 Đầu phun Sprinkler quay xuống

Mã: TY-5211

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Tyco: TY-5811 Đầu phun Sprinkler quay lên

Mã: TY-5811

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 399 sản phẩm được tìm thấy