Bình, cuộn vòi chữa cháy

Dass: JK-M-2 Súng phun nước chữa cháy (Lear)

Mã: JK-M-2

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Dass: JK-H-1 Cuộn vòi rulo 25A, 20m

Mã: JK-H-1

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Dass: JK-H-2 Cuộn vòi chữa cháy 40A

Mã: JK-H-2

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Dass: JK-N-2 Lăng phun chữa cháy 40A

Mã: JK-N-2

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Dass: JK-H-3 Cuộn vòi chữa cháy 65A

Mã: JK-H-3

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Việt Nam: Van góc chữa cháy D50

Mã: Van góc chữa cháy D50

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
China: Vòi chữa cháy loại 10Bar D65 20M

Mã: 10BAR D65 20M

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Việt Nam: Họng tiếp nước D65

Mã: Họng tiếp nước D65

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
China: Vòi chữa cháy D65,30m

Mã: Vòi chữa cháy D65, 30m

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
China: MFZ4, MFZ8 Bình bột BC chữa cháy 4kg, 8kg

Mã: MFZ4, MFZ8

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
HD Ấn Độ: Bọt Foam chữa cháy 3%

Mã: Bọt Foam chữa cháy 3%

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
HD Ấn Độ: H3 Van tràn ngập (Deluge valve) D150

Mã: H3

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 49 sản phẩm được tìm thấy