Bình, cuộn vòi chữa cháy

HD Ấn Độ: Bộ trộn D150 Ấn Độ

Mã: Bộ trộn D150

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Dass: JK-H-1 Cuộn vòi rulo 25A, 30m

Mã: JK-H-1

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Dass: JK-M-1 Súng phun nước chữa cháy (Gear)

Mã: JK-M-1

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
China: Cuộn vòi chữa cháy loại 8Bar D65 20m

Mã: 8BAR D65 20M

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Dass: JK-H-1 Cuộn vòi rulo 25A, 25m

Mã: JK-H-1

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
China: MFZL4, MFZL8 Bình bột ABC 4kg, 8kg

Mã: MFZL4, MFZL8

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
China: MT3, MT5, MTT24 Bình chữa cháy CO2

Mã: MT3, MT5, MTT24

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
China: Vòi chữa cháy D50

Mã: Vòi chữa cháy D50

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Việt Nam: Đầu nối vòi phun D50

Mã: Đầu nối vòi phun D50

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
China: MFZT35 Bình bột BC 35kg

Mã: MFZT35

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
China: XZFTB6, XZFTB8 Bình cầu chữa cháy

Mã: XZFTB6, XZFTB8

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Việt Nam: Lăng phun D50, D65

Mã: D50, D65

Tình trạng: Còn hàng

 • Liên hệ
Hiện có 49 sản phẩm được tìm thấy