Van điện từ Danfoss

Danfoss: EV210B, Direct-operated 2/2-way solenoid valves

Mã: EV210B

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Danfoss: EV220B (65-100 series), Servo-operated 2/2-way solenoid valves

Mã: EV220B (65-100 series)

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Danfoss: EV220A Servo-operated 2/2-way solenoid valves

Mã: EV220A

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Danfoss: EV310A Direct-operated 3/2-way compact solenoid valves
  • Liên hệ
EV220B 6 - EV220B 22

Mã: EV220B 6 - EV220B 22

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Danfoss: EV220B (15-50 series), Servo-operated 2/2-way solenoid valves

Mã: EV220B (15-50 series)

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Danfoss: EV224B, Servo-operated 2/2-way solenoid valves for high pressure
  • Liên hệ
Danfoss: EV227B, Servo-operated 2/2-way solenoid valves

Mã: EV227B

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Danfoss: EV250B, Assisted lift operated 2/2-way solenoid valves
  • Liên hệ
 Danfoss: EV310B, Direct-operated 3/2-way solenoid valves

Mã: EV310B

Tình trạng: Còn hàng

  • Liên hệ
Hiện có 17 sản phẩm được tìm thấy