Hỗ trợ kĩ thuật: 
Mr.Quang: 043.995.8502
Mr.Toàn: 0917.329.362

Hỗ trợ kinh doanh miền Bắc:
Ms.Quỳnh: 093.678.1368 - Mail: kd.tes.vn@gmail.com
Mr.Quang: 0986.239.889 - mail: Vuquang@tes.vn

Hỗ trợ kinh doanh miền Nam:
Ms.Phượng: 0908.588.580 - Mail: Phuongntt@tes.vn