Hỗ trợ kĩ thuật: 
Mr.Quang: 0986.239.889 - Mail: kd.tes.vn@gmail.com

Hỗ trợ kinh doanh miền Bắc:
Mr.Quang: 0986.239.889 - Mail: kd.tes.vn@gmail.com

Hỗ trợ kinh doanh miền Nam:
Mr.Quang: 0986.239.889 - Mail: kd.tes.vn@gmail.com